مجموعه مدارس کوشا


وابسته به موسسه آموزشی فرهنگی شکوه فرزانگان کوشا

:ما می خواهیم

دانش آموزاني تربيت كنيم كه هر كدام قهرمان زندگي خود، ستاره درخشان جامعه خود و خدمتگزار بشريت باشند و اصل عزت نفس و احترام به خود، ديگران، طبيعت و محيط در آنان پرورش يابد

کلیه حقوق متعلق به مجموعه مدارس کوشا می باشد